Rody chameleonů

(Obecně o chameleonech)

Chamaeleo InfoWeb

© Sanchez
 Chamaeleo InfoWeb
2005

bojars
Čerpáno z knihy Chameleoni a gekoni od R. Krause a M. Kociána

ROD: Rhampholeon

Do tohoto rodu náleží malí chameleóni s trnitými dlaněmi a dvojklanými drápky. Mají nízkou plochou přilbu, která nepřevyšuje úroveň hřbetu, nemají límcové laloky a po těle mají nepravidelně rozmístěny zvětšené šupiny, jež tvoří trny. Dorůstají velikosti obvykle do 10 cm a mají velice krátký ocásek.

Je to převážně terestrický, stínomilný rod. Jeho domovem je Afrika (státy východního pobřeží: Somálsko, Keňa, Tanzanie, dále Uganda, Kongo, Kamerun a Gabun). Rod zahrnuje 8 druhů z nichž vybírám dva typické zástupce.

  Rhampholeon kerstenii, Rhampholeon spectrum

(pro podrobnosti o těchto chameleonech klikněte na jejich jméno)


ROD: Brookesia

Příslušníci tohoto rodu mají pichlavé dlaně, jednoduché drápky a jen docela kratičký ocas. Obývají Madagaskar a přilehlé ostrůvky. Jsou drobní a barevně nevýrazní, obvykle nepřesahují 10 cm délky. Podobají se trochu suchým hnědým listům a barvy mění jen nepatrně. Přestože tráví podstatnou Část života na zemi, tvar tlapek vhodný ke šplhání po stromech u nich zůstal zachován. Žijí převážné ve stínu, přímému slunci se vyhýbají. Samice kladou asi dvacet vajíček, některé druhy jsou oviviparní.

  Brookesia minima

(pro podrobnosti o tomto chameleonovi klikněte na jeho jméno)


ROD: Bradypodion

V klidovém stavu jsou nenápadní a zelení, ale samci chameleónů tohoto rodu mohou být v době páření neuvěřitelné barevní. Nemají límcové laloky, hrdelní hřebeny ani zvětšené šupiny na těle. Obvykle dorůstají velikosti 10-20 cm, výjimečně až 30 cm. Mohou se rozmnožovat několikrát do roka a samice obvykle kladou blanitá vejce nebo plodové obaly, ze kterých se ihned klubou živá mláďata.

Obývají prakticky výhradně Afriku od Konga a Tanzanie směrem na jih.

Všech jeho 23 druhů je zařazeno do přílohy CITES II jako druhy s regulovanou možností prodeje a jejich vývoz je tudíž podmiňován zvláštním povolením.

  Bradypodion fischeri

(pro podrobnosti o tomto chameleonovi klikněte na jeho jméno)


ROD: Furcifer

Velice přizpůsobivý a agilní rod pravých stromových chameleonů.

Obývá výlučně Madagaskar a to i kulturní oblasti, za kterých byli jejich méně přizpůsobiví příbuzní vytlačeni. Rod čítá 19 druhů.

  Furcifer lateralis, Furcifer oustaleti,
Furcifer pardalis

(pro podrobnosti o tomto chameleonovi klikněte na jeho jméno)


ROD: Chamaeleo

Tento rod se rozšířil prakticky po celé Africe, zasahuje do středomoří, na Arabský poloostrov a do Indie. Má nejvíce druhů - 45, mezi něž patří nejčastěji chovaní chameleoni vůbec.

  Chamaeleo calyptratus, Chamaeleo chameleon,
Chamaeleo dilepis, Chamaeleo jacksonii,

(pro podrobnosti o tomto chameleonovi klikněte na jeho jméno)


ROD: Calumma

Patrně nejstarší a nejméně přizpůsobivý rod stromových chameleonů.

Obývá deštné lesy Madagaskaru a přilehlých ostrůvků - které bohužel čím dál rychleji mizí.

  Calumma parsoni


Mapy výskytu
Oblasti výskytu rodů: Oblasti výskytu pravých chameleonů:
Oblasti výskytu rodů Oblasti výskytu pravých chameleonů
1) Brookesia
2) Rampholeon
3) Rhampholeon spectrum
1) Rody Bradypodion a Chamaeleo
s výjimkou níže jmenovaných
2) Chamaeleo arabicus,
Chamaeleo calcaricarcns,
Chamaeleo calyptratus
3) Chamaeleo zeylanicus
4) Chamaeleo chamaeleon
5) Rody Furcifer a Calumma

  © Chamaeleo InfoWeb - Sanchez.wz.cz - stránky chovatelů a přátel chovatelů chameleonů a nadšenců teraristiky.